Era behov styr det vi erbjuder och vilka resurser vi koppla till Ert projekt. Ett första möte blir vägledande för hur vi går vidare. Inget är givet. Vi tänker ”out off the box” för att hitta bästa lösningen för Er. Vårt mål är att lyfta till nya höjder! Elevation Management.

Interim manager

Ibland behöver man ta ett steg åt sidan, eller av någon anledning behövs en interimslösning. Betrakta och få nya impulser. Under kortare, längre perioder eller parallellt kan vi erbjuda Interims chef som VD, försäljningschef, och HR.

Flexibelt, effektivt ett bra sätt framåt!

Organsiations och indivd bedömning och utvärdering

Vi erbjuder en genomgående analys av Er organisation både på individnivå och organisationsnivå.

Genom personliga samtal samt genomgång av olika processer identifierar vi områden där förändringar kan leda till utveckling. Processer eller metodiker för samtal och analyser anpassas efter kundens behov.

Generationsskifte

Dags att lämna över till nästa generation? Hur gör man och hur säkerställer man att verksamheten fortsätter att frodas och utvecklas. Eller skall man sälja. Oavsett har vi lösningar för detta.

Organisations förändringar

Vi hjälper organisationer med strategier runt implementering, kommunikation samt uppföljning av förändringsarbetet.

Elevation Management

Vad gör man för att få företag och personer att lyfta? Är det en tro eller ett beteende. Vi tittar på detta och ger rekommendationer. Det är här vi har vårt fokus. Metodiken är den samma som för andra erbjudanden. Använd erfarenheten!

Coach

Någon på företaget behöver en opartisk person att bolla tankar, funderingar och ideer med. Oberoende vad det handlar om är erfarenhet och förmåga att plocka fram det bästa ur de flesta ett sätt att koma framåt. Vi använder både etablerade metoder för att testa och personliga möten för att bilda oss en uppfattning samt finna en väg fram för individen.

Etablerings och uppstarts hjälp

Att ha en strålande idé, skapa en utmärkt produkt är första steget i en organisation. Men hur når man ut med detta och hur får man snabbt igång verksamheten. Här kliver entreprenören in och bistår som en extra resurs åt idégivaren.

General Data Protection Regulation

(Regulation (EU) 2016/679)

Den Svenska Personuppgifts lagen (PUL) skall ersättas av en gemensam och enhetlig förordning för hela EU. Det finns 173 skäl till denna förordning! Men ytterst handlar det om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018! Då måste företag ha kontroll och system för sina personuppgifts register. Man måste veta vilka register som finns, vara transparent med data i dem samt ha en åtgärdsplan för att begränsa spridning av uppgifter om privatpersoner när så krävs samt.

Sperto AB är utbildade runt GDPR samt har skapat en modell för företag att på ett korrekt och säkert sätt driva GDPR inom verksamheter. Oavsett om det är myndighet eller inom den privata sektorn.

Våra tjänst är ett 7 stegs program. Man kan välja delar eller hela programmet.

  • Assesment, Vi samlar in data och får en total överblick av verksamhetens system
  • Analys, Vi analyserar alla system som är berörda och hur de används samt hur de kan påverkas
  • Åtgärdsplan, Vi kommer med konkreta förslag på vad som måste eller bör samt kan göras
  • Genomförande, Vi övervakar och bistår i genomförandet
  • Driftsättning, Vi ser till att det hela är driftsatt, dokumenterat och godkänner det hela
  • Förvaltning, Löpande deltagande samt uppföljning av systemen samt bistår vid avrapporteringar till ledning och styrelse runt GDPR och håller företagen uppdaterade på prejudicerande case samt förändringar
  • Support. För de fall när frågor kommer upp kommer vi in och stöttar, tar fram svar samt åtgärder när så behövs.

Efter den 25 Maj 2017, så har tillsynsmyndigheten i dom enskilda länderna rätt att utkräva vite för de företag som ej följer eller bryter mot GDPR förordningen, oavsett var huvudkontoret ligger, inom EU.

Den svenska tillsynsmyndigheten är i skrivandets stund ej klart men troligt är att det blir Svenska DataInspektionen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search